Mená víťazov LO 2019 - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Mená víťazov LO 2019

Články
Poznáme mená víťazov Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov
Už po siedmykrát sa na východe Slovenska uskutočnilo celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi takmer 2400 súťažiacich z celého Slovenska sa na prešovské finále prebojovalo viac ako stovka najlepších – víťazov školských kôl.
Celoslovenské finálové kolo sa konalo 20. marca 2019 na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Poznáme mená víťazov Logickej olympiády (viď tabuľka).
Logická olympiáda 2019, kat. 1-4. ročník
Logická olympiáda 2019, kat. 5.-9. ročník
P.č.
Meno a priezvisko
Škola, Mesto
Počet bodov
P.č.
Meno a priezvisko
Škola, Mesto
Počet bodov
1.
Filip Luksaj
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
22 (9+13)
1.
Samuel Taňkoš
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
24 (13+11)
2.
Jakub Dzúr
ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
22 (11+11)
2.
Matúš Čarnogurský
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
24 (12+12)
3.
Adam Klein
ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
21 (11+10)
3.
Martin Cigler
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
23 (10+13)
4.
Jozef Juskanič
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
21 (12+9)
4.
Gregor Bujda
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
23 (11+12)
5.
Samuel Trojan
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
20 (9+11)
5.
Erik Eiben
ZŠ Jozefa Hurbana, Jenisejská 22, Košice
23 (13+10)
6.
Ján Meteňko
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
20 (9+11)
6.
Bibiána Pavlíková
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
23 (10+13)
7.
Tatiana Brachnová
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
20 (11+9)
7.
Michal Mako
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
23 (11+12)
8.
Vincent Krajčír
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
20 (9+11)
8.
Branislav Ječim
ZŠ, Ing. O. KOžucha 11, Spišská Nová Ves
23 (10+13)
9.
Mathias Balog
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
19 (10+9)
8.
Tobiáš Borsík
Gymnázium, Mierová 5, Levice
23 (10+13)
10.
Simona Sedliaková
ZŠ, Ul. M.R. Štefánika 34, Levice
19 (10+9)
9.
Daniel Buchta
SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
22 (9+13)
11.
Gregor Tichý
SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
19 (11+8)
10.
Mária Mederlyová
ZŠ, Ul. M.R. Štefánika 34, Levice
22 (9+13)
12.
Marek Huray
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
19 (11+8)
11.
Andrej Tóth
ZŠ, Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
22 (10+12)
13.
Martin Jurkovič
ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník
19 (9+10)
12.
Rastislav Repko
ZŠ s MŠ, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre
22 (9+13)
14.
Marko Kostelník
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
19 (8+11)
13.
Lenka Poníková
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
22 (9+13)
15.
Lukáš Gay
SZŠ, Lermontovova 1, Košice
18 (9+9)
14.
Adam Humeňanský
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
22 (11+11)
16.
Branislav Bobaľa
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
18 (8+10)
15.
Hana Lučanská
Gymnázium, Alejová 1, Košice
22 (10+12)
17.
Klára Matovičová
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
18 (9+9)
16.
Matej Rovder
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
22 (9+13)
18.
Jakub Janšto
SZŠ, Gemerská cesta 1, Lučenec
17 (7+10)
17.
Nina Tomová
ZŠ, Ul. M.R. Štefánika 34, Levice
21 (10+11)
19.
Matej Čech
ZŠ, Slov. partizánov 1133/53, Pov. Bystrica
18 (7+11)
18.
Ján Ondráček
ZŠ A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin
21 (10+11)
20.
Alex Kollár
ZŠ, Ul. M.R. Štefánika 34, Levice
16 (9+7)
19.
Dominik Luksaj
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
21 (10+11)
21.
Marek Dulák
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
16 (9+7)
20.
Rebeka Matovičová
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
21 (10+11)
22.
Nian Páldyová
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
16 (7+9)
21.
Jana Fľaková
ZŠ, Slov. partizánov 1133/53, Pov. Bystrica
21 (10+11)
23.
Magdaléna Škriabová
ZŠ, Krosnianska 4, Košice
15 (8+7)
22.
Klaudia Zacharová
Gymnázium, Hostinského 3, Rimavská Sobota
21 (11+10)
24.
Samuel Kolár
ZŠ, Školská 482/1, Hliník nad Hronom
15 (6+9)
23.
Petra Solovicová
SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
21 (8+13)
25.
Adam Franček
SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
15 (9+6)
24.
Filip Frgelec
ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica
21 (11+10)
26.
Aurel Illéš
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
15 (8+7)
25.
Soňa Vasiľová
SZŠ, Letná 3453/34, Poprad
21 (9+12)
27.
Jakub Stramba
ZŠ, Krosnianska 4, Košice
15 (9+6)
26.
Alžbeta Dirbáková
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
20 (7+13)
28.
Andrej Palečka
ZŠ, Pionierska 9, Sliač
15 (8+7)
27.
Marián Mališ
ZŠ, Slov. partizánov 1133/53, Pov. Bystrica
20 (10+10)
29.
Patrik Smutný
ZŠ, Benkova 34, NItra
15 (7+8)
28.
Filip Krempaský
CSŠ, Duchnovičova 24, Humenné
20 (9+11)
30.
Šimon Pastír
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
15 (8+7)
29.
Zuzana Kudláčová
Gymnázium, Alejová 1, Košice
20 (9+11)
31.
Matej Mores
ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina
14 (7+7)
30.
Róbert Meszáros
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
20 (8+12)
32.
Natália Knišová
ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník
14 (6+8)
31.
Patrik Bašo
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
20 (6+14)
33.
Lea Milá
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
14 (5+9)
32.
Martin Lakatoš
ZŠ, Benkova 34, Nitra
19 (10+9)
34.
Alexandra Bohunská
ZŠ, Slov. partizánov 1133/53, Pov. Bystrica
14 (6+8)
33.
Mária Matošová
ZŠ s MŠ, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre
19 (8+11)
35.
Filip Hotový
ZŠ Jozefa Hurbana, Jenisejská 22, Košice
14 (8+6)
34.
Miroslav Števák
ZŠ, Haličská cesta 1191/8, Lučenec
19 (8+11)
36.
Juraj Magnuševský
ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
14 (6+8)
35.
Tomáš Ondruš
SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina
19 (8+11)
37.
Jakub Daniel Jančiga
ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina
13 (6+7)
36.
Alexej Sopčák
ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina
19 (9+10)
38.
Richard Boldiš
ZŠ, Školská 482/1, Hliník nad Hronom
13 (7+6)
37.
Tomáš Michlík
SZŠ, Letná 3453/34, Poprad
19 (10+9)
39.
Martina Kulichová
ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
13 (6+7)
38.
Lujza Lukáčová
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
19 (10+9)
40.
Peter Sochor
SZŠ, Letná 3453/34, Poprad
12 (6+6)
39.
Tomáš Albert Zachar
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
18 (8+10)
41.
Martina Hanková
ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
12 (5+7)
40.
Šimon Kirňak
ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
18 (5+13)
42.
Peter Čabala
CSŠ, Duchnovičova 24, Humenné
12 (3+9)
41.
Dominik Lišiak
ZŠ, Dončova 4, Ružomberok
18 (7+11)
43.
Patrik Lenart
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
12 (7+5)
42.
Michal Kostelník
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
18 (9+9)
44.
Nikola Faziková
ZŠ, Benkova 34, Nitra
12 (7+5)
43.
Anita Illéšová
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
18 (7+11)
45.
Nina Šoltésová
SZŠ, Letná 3453/34, Poprad
11 (6+5)
44.
Alex Uhrin
ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník
18 (8+10)
46.
Tomáš Jaroš
ZŠ A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin
10 (6+4)
45.
Ivana Hajdušeková
SSŠ, Starozagorská 8, Košice
18 (8+10)
47.
Juraj Rudolf Sekera
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
10 (4+6)
46.
Miriam Popič
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
17 (6+11)
48.
Nina Juríková
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
10 (4+6)
47.
Diana Kužmová
CSŠ, Duchnovičova 24, Humenné
17 (9+8)
49.
Martina Mulíková
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
10 (6+4)
48.
Šimon Olejník
ZŠ, Benkova 34, Nitra
17 (9+8)
50.
My Le Van
ZŠ, Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
9 (5+4)
49.
Martina Heimová
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
17 (9+8)
51.
Jakub Janík
ZŠ, Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
9 (3+6)
50.
Hana Haláková
ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
17 (7+10)
52.
Jakub Hort
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
9 (5+4)
51.
Martin Ďurana
ZŠ, Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
17 (7+10)
53.
Eva Kalinčiaková
SZŠ, Gemerská cesta 1, Lučenec
9 (6+3)
52.
Nina Lea Anderlová
ZŠ, Haličská cesta 1191/8, Lučenec
17 (5+12)
54.
Jakub Figura
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
8 (5+3)
53.
Peter Beňo
Gymnázium, Mierová 5, Levice
16 (7+9)
55.
Damián Lazúr
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
6 (2+4)
54.
Peter Sabo
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
16 (4+12)
Finalisti, ktorí sa nezúčastnili celoslovenského kola

55.
Nina Kulichová
ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
16 (8+8)
Nina Dedinská
ZŠ A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin

56.
Milan Urbáni
ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica
15 (4+11)
Adriána Gállová
ZŠ, Krátka 2, Šaľa

57.
Petra Deverová
ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina
15 (6+9)
Matej Hinka
ZŠ Jozefa Hurbana, Jenisejská 22, Košice

58.
Ján Koromház
ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník
15 (8+7)
Michal Hudák
SZŠ, Lermontovova 1, Košice

59.
Matej Juhásik
ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
15 (6+9)
Tomáš Kunka
ZŠ, Dončova 4, Ružomberok

60.
Artur Antol
SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina
15 (4+11)
Katarína Luptáková
ZŠ, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom

61.
Adam Zlatoš
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
15 (7+8)
Sofia Pajunková
ZŠ, Dončova 4, Ružomberok

62.
Pavol Kundrík
ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov
15 (8+7)
Maximilián Piussi
ZŠ, Karloveská 61, Bratislava

63.
Karolína Hlačinová
ZŠ, Dončova 4, Ružomberok
15 (6+9)
Juraj Terek
ZŠ, Školská 482/1, Hliník nad Hronom

64.
Ema Tuptová
ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov
15 (7+8)
Natália Tokarová
CZŠ, T.G. Masaryka 9, Lučenec

65.
Ján Roba
Gymnázium J.A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov
14 (6+8)
66.
Martina Detvajová
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
14 (5+9)
67.
Ema Uličná
SSŠ, Starozagorská 8, Košice
14 (6+8)
68.
Juraj Gabzdil
SZŠ, Námestie slobody 100, Sabinov
14 (6+8)
69.
Alex Bučko
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
14 (8+6)
70.
Filip Ižák
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
11 (2+9)
71.
Martin Zachorec
ZŠ s MŠ, Školská 22, Svätý Peter
11 (3+8)
Finalisti, ktorí sa nezúčastnili celoslovenského kola
Šimon Hajtol
SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov

Kristián Humeník
ZŠ A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin

Ján Kolár
Gymnázium, Ul. J. Kollára, Žiar nad Hronom

František Mikuláš
CZŠ, T.G. Masaryka 9, Lučenec

Nela Mladenovič
ZŠ, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom

Poradie umiestnenia súťažiaci nadaných žiakov v celoslovenskej súťaži Logická olympiády zohľadňuje počet získaných bodov (v oboch testovacích kolách) + počet ušetrených minút/získaných bodov. Súťažiaci bez počtu bodov sa celoslovenského finálového kola nezúčastnili.

Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa uskutočňuje každoročne (od roku 2013) v Prešove. Ide o najväčšiu súťaž pre nadané deti na Slovensku. Od jej začiatku si v školských kolách „zmeralo sily“ viac ako 14 000 intelektovo nadaných detí z celého Slovenska. Autorom celoslovenskej Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov je učiteľ a špeciálny pedagóg Mgr. Ľuboš Lukáč. Organizátorom Logickej olympiády je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, spoluorganizátormi: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Okresný úrad v Prešove – Odbor školstva a Mesto Prešov.

Info: Večer Talentov, Odborný seminár Rozumieme nadaným, Logická olympiáda 2018, Fotogaléria
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2024
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah