Mená víťazov LO 2021 - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Súťažíme, ale neprehrávame...
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Mená víťazov LO 2021

Články
Poznáme mená víťazov Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov
Už po deviatykrát sa uskutočnilo celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi viac ako 2000 súťažiacich z celého Slovenska sa do finálového kola prebojovalo 123 nadaných detí. Tohtoročné finále sa pre pandémiu COVID-19 uskutočnilo online formou.
Celoslovenské finálové online kolo sa Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov sa uskutočnilo 9. júna 2021.

Meno a priezvisko súťažiaceho, počet bodov, (počet dvojbodových správne vyriešených úloh)
V prípade rovnakého počtu bodov súťažiacich + rovnakého počtu správne vyriešených dvojbodových úloh - rozhoduje čas
Logická olympiáda 2021, kat. 1-4. ročník
Logická olympiáda 2021, kat. 5.-9. ročník
P.č.
Meno a priezvisko
Škola, Mesto
Počet bodov
P.č.
Meno a priezvisko
Škola, Mesto
Počet bodov
1.
Michal Hudák
SZŠ, Lermontovova 1, Košice
27 (7)
1.
Richard Dudek
ZŠ A. Dubčeka, Ul. Družstevná 11, Martin
27 (7)
2.
Róbert Palacka
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
24 (6)
2.
Kristián Lovčičan
ZŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
27 (7)
3.
Andrej Onderišin
ZŠ, Krosnianska 4, Košice
23 (6)
3.
Andrej Straube
SZŠ/G CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
26 (7)
4.
Sabina Mikušiaková
ZŠ, Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš
23 (6)
4.
Alexander Dobrovič
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
26 (7)
5.
Samuel Vöröš
ZŠ, Znievska 2, Bratislava
23 (6)
5.
Mária Mederlyová
ZŠ A. Kmeťa, M.R. Štefánika 34, Levice
26 (7)
6.
Martin Lepot
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
22 (5)
6.
Ján Kolár
G, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
26 (7)
7.
Chiara Rabajdová
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné21 (5)
7.
Nina Lea Anderlová
ZŠ, Haličská cesta 8, Lučenec
25,33 (6)
8.
Ema Cimermanová
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
21 (5)
8.
Matej Vinc
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
25 (7)
9.
Martin Štefanides
ZŠ, Znievska 2, Bratislava
21 (5)
9.
Dávid Eliáš
ZŠ, Ul.17. novembra 31, Sabinov
25 (7)
10.
Eliška Bodorová
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
21 (4)
10.
Ján Meteňko
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
25 (7)
11.
Kamil Poloha
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
20 (6)
11.
Lujza Lea Lavriková
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
25 (7)
12.
Dávid Macko
ZŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
20 (6)
12.
Samuel Kolár
G, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
25 (7)
13.
Alexandra Koristeková
ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
20 (6)
13.
Richard Vodička
G, Alejová 1, Košice
25 (6)
14.
Vanesa Kvasnicová
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
20 (5)
14.
Šimon Olejník
ZŠ, Benkova 34, Nitra
24 (6)
15.
Peter Sloboda
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
20 (5)
15.
Lenka Nováková
ZŠ, Ondreja Kožucha 11, Spišská Nová Ves
24 (6)
16.
Michal Dudek
ZŠ A. Dubčeka, Ul. Družstevná 11, Martin
19 (5)
16.
Eva Krajčiová
G, Alejová 1, Košice
24 (6)
17.
Alexander Kriška
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
19 (5)
17.
Barbora Jenčová
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
23 (6)
18.
Adam Paškala
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
19 (4)
18.
Katarína Balážová
ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
23 (6)
19.
Albert Viselka
ZŠ A. Dubčeka, Ul. Družstevná 11, Martin
19 (4)
19.
Dominik Luksaj
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
23 (6)
20.
Tobias Sklenka
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
18 (5)
20.
Filip Tóth
ZŠ A. Kmeťa, M.R. Štefánika 34, Levice
23 (5)
21.
Juraj Bosák
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
18 (5)
21.
Tomáš Jakubec
ZŠ, Ondreja Kožucha 11, Spišská Nová Ves
22,67 (5)
22.
Martin Stehlík
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
18 (5)
22.
Andrej Kuzma
ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
22,33 (6)
23.
Michaela Presperínová
ZŠ, Halíčska cesta 1493/7, Lučenec
18 (5)
23.
Alžbeta Adamišinová
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
22,33 (5)
24.
Alica Macková
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
18 (5)
24.
Martin Pintrava
SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina
22 (6)
25.
Martin Mazág
SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
18 (4)
25.
Ján Paľo
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
22 (5)
26.
Zara Taldíková
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
18 (4)
26.
Miroslav Kútik
ZŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
21,33 (5)
27.
Filip Šulák
ZŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
17 (5)
27.
Vanessa Frková
ZŠ A. Dubčeka, Ul. Družstevná 11, Martin
21 (6)
28.
Richard Jurečko
ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, Bardejov
17 (4)
28.
Tomáš Čorný
ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné
21 (5)
29.
Ema Camila Ciglar
EZŠ, Námestie legionárov 3, Prešov
17 (4)
29.
Marianna Kovaľová
ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník
21 (5)
30.
Rastislav Mišík
ZŠ A. Kmeťa, M.R. Štefánika 34, Levice
17 (4)
30.
Leo Šefčík
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
21 (5)
31.
Ria Čičmancová
SZŠ, Gemerská cesta 1, Lučenec
17 (4)
31.
Liliana Gyenesová
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
21 (5)
32.
Martin Sanitrár
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 348/9, Sliač
16 (4)
32.
Andrej Sitár
ZŠ, Benkova 34, Nitra
21 (5)
33.
Natália Hagovská
ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
16 (4)
33.
Nela Mladenovič
ZŠ, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom
21 (5)
34.
Tomáš Tóth
SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
15 (4)
34.
Katarína Faciníková
ZŠ, Slov. partizánov 1133/53, Pov. Bystrica
21 (5)
35.
Kristína Horvátová
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 348/9, Sliač
15 (4)
35.
Bianka Mikušiaková
ZŠ, Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš
20,67 (5)
36.
Lukáš Lisý
ZŠ, Benkova 34, Nitra
15 (3)
36.
Richard Boldiš
G, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
20,67 (4)
37.
Michal Holák
ZŠ, Benkova 34, Nitra
14 (5)
37.
Zuzana Šalitrošová
ZŠ Jozefa Hurbana, Jenisejská 22. Košice
20,67 (5)
38.
Miriam Vargová
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
14 (5)
38.
Anita Illéšová
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
20,33 (6)
39.
Kristofer N. Rjabinčák
ZŠ, Krosnianska 4, Košice
14 (4)
39.
Sophie Lazorová
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
20 (5)
40
Michal Kamas
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
14 (4)
40.
Miriam Tóthová
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
20 (5)
41.
Kristína Kaliňáková
ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník
14 (4)
41.
Branislav Bobaľa
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
19,33 (5)
42.
Lukáš Fedor
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
14 (3)
42.
Ján Roba
G J.A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov
19 (6)
43.
Jakub Kaščák
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
13 (3)
43.
Jozef Juskanič
G J.A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov
19 (5)
44.
Matej Kosorin
ZŠ A. Kmeťa, M.R. Štefánika 34, Levice
13 (2)
44.
Dávid Kerekeš
ZŠ Jozefa Hurbana, Jenisejská 22, Košice
19 (5)
45.
Anna Lásková
ZŠ, Haličská cesta 8, Lučenec
12 (4)
45.
Radan Kollarovič
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
19 (4)
46.
Ondrej Brídzik
ZŠ, Slov. partizánov 1133/53, Pov. Bystrica
12 (3)
46.
Juraj Terek
ZŠ, Školská 482/1, Hliník nad Hronom
18,33 (4)
47.
Sofia Sudorová
ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
12 (3)
47.
Jakub Kiss
SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
18,33 (4)
48.
Tereza Kostelánska
ZŠ, Slov. partizánov 1133/53, Pov. Bystrica
11 (1)
48.
Nathan Havlík
ZŠ, Znievska 2, Bratislava
18 (5)
49.
Samuel Ištvanik
ZŠ, Ondreja Kožucha 11, Spišská Nová Ves
10 (3)
49.
Matej Valachy
ZŠ, Znievska 2, Bratislava
18 (5)
50.
Matej Gardoš
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
10 (2)
50.
Martina Kulichová
ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
18 (4)
51.
Karla Ňachajová
ZŠ, Šmeralova 25, Prešov
10 (2)
51.
Norbert Vass
ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
18 (4)
52.
Ivana Ilčisková
ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník
10 (0)
52.
Marek Vojtáš
ZŠ, Slov. partizánov 1133/53, Pov. Bystrica
18 (4)
53.
Daniel Drobniak
ZŠ, Komenského 23, Bardejov
8 (2)
53.
Jakub Vagaský
ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné
18 (4)
54.
Filip Reinberger
ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
17,33 (4)
55.
Lukáš Gay
SZŠ, Lermontovova 1, Košice
17,33 (3)
56.
Emma Benešová
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
17 (4)
57.
Andrej Pavelka
SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina
17 (4)
58.
Andrej Palečka
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 348/9, Sliač
16,33 (3)
59.
Daniela Kolárová
SZŠ/G CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
16 (4)
60.
Viktor Poprocký
ZŠ, Haličská cesta 8, Lučenec
15,67 (4)
61.
Alexandra Biela
ZŠ, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom
15,67 (2)
62.
Leo Kavčiak
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 348/9, Sliač
15 (3)
63.
Nina Páldyová
ZŠ, Krátka 2, Šaľa
15 (3)
64.
Sofia Stecenková
ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník
14,33 (5)
65.
Klára Pružinská
ZŠ, Brezovica 60
11 (2)
.66.
Juraj Anderko
SZŠ, Lermontovova 1, Košice
6 (1)

Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa uskutočňuje každoročne (od roku 2013) v Prešove. Ide o najväčšiu súťaž pre nadané deti na Slovensku. Od jej začiatku si v školských kolách „zmeralo sily“ viac ako 18 000 intelektovo nadaných detí z celého Slovenska. Autorom celoslovenskej Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov je učiteľ a špeciálny pedagóg Mgr. Ľuboš Lukáč.
Organizátormi Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov sú: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Okresný úrad v Prešove – Odbor školstva a Mesto Prešov.
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2022
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah