Začína sa prihlasovanie do Logickej olympiády pre najmenších - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Súťažíme, ale neprehrávame...
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Začína sa prihlasovanie do Logickej olympiády pre najmenších

Články
Začína sa prihlasovanie do Logickej olympiády pre najmenších
Súťaž podporuje rozvoj logického myslenia detí predškolského veku. Jej organizátormi sú Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a Súkromná základná škola DSA v Prešove. Cieľom je rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré najmenší budú potrebovať pri vstupe do školy.
Logická olympiáda pre najmenších je určená deťom predškolského veku. Obsahom zápolenia bude preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda všetko zručností, potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky.

Predškoláci okúsia svet logiky, abstraktného myslenia, hľadania súvislostí a precvičovania jemnej motoriky. Sveta, kde sú iba víťazi a žiadni porazení. Hlavnou myšlienkou podujatia je zapojiť sa, skúsiť vyriešiť, rozmýšľať možno aj netradične a svoje riešenie – výsledok aj zdôvodniť. Riešenie logických úloh olympiády učí deti komunikovať, vyjadrovať svoj názor, podporí prácu v skupine a umožní prezentovať logické myslenie dieťaťa.

Registrácia detí predškolského veku do Logickej olympiády pre najmenších je úlohou materských škôl. A to prostredníctvom online formulára, zverejneného na webovej stránke www.logickaolympiada.sk. Registrácia sa začne 8. februára 2022 a potrvá do 8. apríla 2022. Testovací súbor zasielame školským koordinátorom 18. apríla 2022. Na súťažiacich čaká osem logických úloh. Po ukončení realizácie Logickej olympiády pre najmenších informuje školský koordinátor o jej priebehu organizátorov - vyplnením elektronického formuláru do 18. júna 2022 (zasielame školským koordinátorom). Po doručení formulára - odosielame certifikáty pre deti.

Olympiáda bude prebiehať v réžii zaregistrovaných materských škôl písomnou formou alebo spoločným riešením úloh v kolektíve detí, napríklad pri počítači alebo interaktívnej tabuli. V prípade nepriaznivej epidemickej situácii sa riešenie logických úloh prenesie do online priestoru. Organizátor poskytne zaregistrovaným materským školám Testovací súbor logických úloh a  Certifikát o absolvovaní Logickej olympiády pre najmenších v elektronickej podobe.

Mottom Logickej olympiády pre najmenších je „Súťažíme, ale neprehrávame“.
Registračný formulár - Logická olympiáda najmenších 2022
Dôležité informácie pre školských koordinátorov
REGISTRÁCIA UKONČENÁ!

Zaregistrujte materskú školu do súťaže Logická olympiáda pre najmenších
Termín: 8 február - 8. apríl 2022 logickaolympiada.sk
(po odoslaní registračného formulára Vás presmeruje na úvodnú stránku logickaolympiada.sk)

Potvrdenie o úspešnej registrácii
Spravidla do 24 hodín od registrácie - potvrdenie na e-mail uvedený pri registrácii

Priebeh súťaže
18. apríla 2022 zasielame testovací súbor registrovaným materským školám, od tohto dátumu môžete realizovať súťaž v materskej škole (individuálne - dieťa rieši, p. učiteľka predčíta zadanie úloh, skupinovo - riešitelia postupujú spoločne - správnu odpoveď zdôvodnia, online s pani učiteľkou, zaslaním testovacieho súboru rodičom - rieši dieťa spoločne s rodičom), súťaž je potrebné realizovať najneskôr 8. júna 2022

Po realizácii súťaže v materskej škole...
Školský koordinátor (zodpovedná pani učiteľka/pán učiteľ za súťaž) vyplní formulár o priebehu súťaže - odkaz na formulár zasielame koordinátorom, a to najneskôr do 18. júna 2022

Certifikát o absolvovaní Logickej olympiády pre najmenších
Zasielame v elektronickej podobe školským koordinátorom po doručení formulára o priebeu súťaže. Materská škola vytlačí certifikáty pre súťažiacich a vypíše mená detí. Certifikát získava každé dieťa (bez ohľadu na počet správnych odpovedí). Súťažíme, ale neprehrávame. Víťazom je každé zúčastnené dieťa.

Mottom Logickej olympiády pre najmenších je „Súťažíme, ale neprehrávame“. Odborným garantom súťaže predškolákov je riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková a PaedDr. Ľuboš Lukáč, interný doktorand na PF PU v Prešove a učiteľ intelektovo nadaných žiakov.


(registráciu je možné uskutočniť do 8. apríla 2022, informáciu o registrácii zasielame do 24 hodín od registrácie)
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2022
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah