Zaregistrované školy - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Zaregistrované školy

Zoznam zaregistrovaných škôl do 7. ročníka Logickej olympiády
Celoslovenská intelektovo nadaných žiakov (žiakov so všeobecným intelektovým nadaním) určená žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Hlavnou myšlienkou je spájanie, spájanie žiakov s intelektovým nadaním s cieľom spoločnej (celoslovenskej) aktivity - logickej olympiády, ktorá preverí ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení.

Registrácia Logická olympiáda 2019
Registrácia prebieha prostredníctvom Online formulára (k dispozícii a webovej stránke od vyhlásenia nového ročníka t.č. od novembra 2018). Prihlášku vyplní poverený pracovník školy (riaditeľ, zástupca riaditeľa, pedagóg) a prepošle ju elektronicky (cez portál). Prijatie prihlášky potvrdzujeme spätne emailom (spravidla do 24 hod. od prijatia prihlášky). Registrovať školu / žiaka je možné najneskôr do 8. januára 2019. Po tomto dátume nie je možné registrovať školu / žiaka.

Zoznam registrovaných škôl neustále aktualizujeme (do 8. januára 2019). V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte 0918640971 (p. Lukáč)
(poradie škôl podľa dátumu registrácie)
Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektový nadaním 2019
Škola
Počet reg. žiakov - 1. st. (A)
Počet reg. žiakov - 2. st. (B)
Základná škola, Ul. karpatská 803/11, Svidník
5
5
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
33
57
Základná škola, Krosnianska 4, Košice
65
0
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
6
8
Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa
43
67
Základná škola Bystrická cesta, Dončova 4, Ružomberok
31
59
Gymnázium Ivana Kraska, Hostinského 3, Rimavská Sobota
0
2
Gymnázium, Alejová 1, Košice
0
60
Gymnázium Andreja Vrábľa, Mierová 5, Levice
0
4
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava
3
9
Základná škola, Benkova 34, Nitra
92
97
Základná škola, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom
5
4
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
3
2
Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
3
4
Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica
0
25
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom
3
0
SZŠ CENADA a SG CENADA, Majerníkova 60, Bratislava94116
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
8
19
Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1, Lučenec
9
0
Základná škola, Karloveská 61, Bratislava
4
0
Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1, Prešov
1
1
Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač
1
0
Základná škola M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec
0
3
Základná škola, Okružná 17, Michalovce
41
53
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
51
65
Základná škola, Lesnícka 1, Prešov
5
5
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín
46
36
ZŠ Lúčna, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
20
50
Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné
55
58
Súkromná zákldná škola, Oravská cesta 11, Žilina
0
6
Spojená škola, Letná 3453/34, Poprad
20
15
Základná škola A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin
33
47
Základná škola s materskou školou, Ul. sv. Gorazda, Žilina
66
57
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
3
12
Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
50
43
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
67
65
Základná škola Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
77
76
Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24, Humenné
3
3
Základná škola s mat. školou, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre
0
7
Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
15
20
Cirkevná základná škola sv. J. Bosca, T.G.Masaryka 9, Lučenec
1
1
Súkromná základná škola, Námestie slobody 100, Sabinov22
Základná škola, Komenského 23, Bardejov1840
Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kolára 2, Žiar nad Hronom01
Základná škola, Slov. partizánov 1133/53, Považská Bystrica3050
Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M.R.Štefánika 34, Levice4442
Základná škola s MŠ J. Kármána s VJM, Kármána 25/5, Lučenec20
Súkromná základná škola, Lermontovova 1, Košice20
Základná škola, Pionierska 33, Čaňa512
Základná škola , Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom02
Základná škola s materskou školou, Školská 22, Svätý Peter01
Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, Trstená22

Spolu
10671313
2380
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2019
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah