Zaregistrované školy 2021 - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Súťažíme, ale neprehrávame...
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Zaregistrované školy 2021

Zoznam zaregistrovaných škôl do 9. ročníka Logickej olympiády
Celoslovenská súťaž intelektovo nadaných žiakov (žiakov so všeobecným intelektovým nadaním) určená žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Hlavnou myšlienkou je spájanie, spájanie žiakov s intelektovým nadaním s cieľom spoločnej (celoslovenskej) aktivity - logickej olympiády, ktorá preverí ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení.

Registrácia Logická olympiáda 2021
Registrácia prebieha prostredníctvom Online formulára (k dispozícii a webovej stránke od vyhlásenia nového ročníka t.č. od decembra 2020). Prihlášku vyplní riaditeľ školy alebo ním poverený pedagogický zamestnanec (zástupca riaditeľa, pedagóg) a prepošle ju elektronicky (cez portál). Prijatie prihlášky potvrdzujeme spätne emailom, spravidla do 24 hod. od prijatia prihlášky. Registrovať školu / žiaka je možné najneskôr do 8. januára 2021. Po tomto dátume nie je možné registrovať školu / žiaka.

Zoznam registrovaných škôl neustále aktualizujeme. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte 0918 640 971 (p. Lukáč)
(poradie škôl podľa dátumu registrácie)
Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektový nadaním 2021
Škola
Počet reg. žiakov - 1. st. (A)
Počet reg. žiakov - 2. st. (B)
Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné
40
67
Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
49
49
Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa4248
Základná škola s materskou školou, Brezovica 60, Brezovica01
Súkromná základná škola, Lermontovova 1, Košice23
Základná škola, Okružná 17, Michalovce5844
Základná škola, Haličská cesta 1191/8, Lučenec12
Základná škola Jozefa Hurbana, Jenisejská 22, Košice06
Evanjelická základná škola, Námestie legionárov 3, Prešov12
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica3657
Základná škola, Slov. partizánov 1133/53, Považská Bystrica3338
Základná škola, Benkova 34, Nitra87106
Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1, Bardejov10
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec129
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné3965
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín4430
Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin4341
Základná škola, Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš11
Základná škola Andreja Sládkoviča, Pionierska 348/9, Sliač108
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava17
Základná škola, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou2050
Súkromná základná škola, Znievska 2, Bratislava4244
Základná škola, Krosnianska 4, Košice360
Základná škola, Karloveská 61, Bratislava03
Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1, Lučenec11
Gymnázium, Alejová 1, Košice050
Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava10
Cirkevná základná škola, T.G. Masaryka 9, Lučenec21
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov02
Základná škola, Ul. karpatská 803/11, Svidník78
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov312
Základná škola Andreja Kmeťa, M.R. Štefánika 34, Levice3444
Základná škola, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina7059
SZŠ a SG CENADA, Majerníková 60, Bratislava89122
Základná škola, Komenského 23, Bardejov1530
Súkromná základná škola, Oravská 11, Žilina512
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves5162
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom11
Základná škola, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom26
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov5360
Spolu
8621151
2013
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2022
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah