Predlžujeme registráciu do 9. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Súťažíme, ale neprehrávame...
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Predlžujeme registráciu do 9. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov

Články
Predlžujeme registráciu do 9. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov

Vzhľadom k súčasnej epidemickej situácii predlžujeme registráciu do 9. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov do 25. 1. 2021.
Registrácia prebieha na webovej stránke www.logickaolympiada.sk prostredníctvom online formulára.
Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov je určená žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Realizuje sa v 2 súťažných kategóriách:

✔ kategória A (žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
✔ kategória B (žiaci 5.-9. roč. ZŠ).

Do súťaže môžete prihlásiť školu s triedami pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (intelektovo nadaní žiaci), ale aj jednotlivcov - žiakov so všeobecným intelektovo nadaním integrovaných (začlenených) v štandardných triedach. Víťazi školských kôl (2 v každej súťažnej kategórii) postupujú do celoslovenského finálového kola Logickej olympiády, ktoré každoročne prebieha na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

Prihlášku vyplní poverený pracovník školy (riaditeľ, zástupca riaditeľa, pedagóg).

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2022
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah